Zgodnie z prawem każde osiedle mieszkaniowe, urząd, szpital czy centrum handlowe powinno mieć parking z określoną liczbą miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia ściśle regulują nie tylko ich liczbą, ale również wymiary i kolorystykę.

Malowanie kopert dla niepełnosprawnych

Niezależnie od tego, czy parking mieści się w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu, powinien posiadać:
  • min. 1 miejsce dla niepełnosprawnych w przypadku parkingów z 6-15 stanowiskami,
  • min. 2 miejsca, jeśli parking liczy od 16 do 40 stanowisk,
  • min. 3 miejsca na parkingach od 41 do 100 stanowisk,
  • 4% wszystkich stanowisk, jeśli parking liczy więcej niż 101 miejsc.
Przystosowanie parkingu do tych wymogów jest ważne nie tylko z uwagi na komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, ale również ze względu na przepisy, których zaniedbanie może skutkować karami finansowymi.

Malowanie kopert dla inwalidów – co warto wiedzieć?

Miejsca dla osób niepełnosprawnych są oznaczone charakterystycznym piktogramem przedstawiającym osobę na wózku inwalidzkim czyli znak P-24 wpisany w znak P-20 lub P-18. Kompozycję uzupełniają białe obwódki i jaskrawoniebieskie tło, do namalowania którego używamy odcienia RAL 5017, dbając o to, by zarówno rodzaj farby, jak i technologia nakładania zapewniły długoletnią trwałość znaku. Oprócz szczegółów technicznych, dbamy również o te legislacyjne. I tak, wykonywane przez nas znaki mają ściśle określone prawem wymiary:
  • minimum 3,6m szerokości i 5m długości w przypadku standardowych miejsc dla osób niepełnosprawnych,
  • minimum 3,6m szerokości i 6m długości na miejscach usytuowanych wzdłuż jezdni.